ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το menero.gr είναι ο «διαδικτυακός τόπος» και το «ηλεκτρονικό κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ατομική επιχείρηση ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα στην Ραφήνα Αττικής, στην Λεωφόρο Φλέμινγκ αρ.41, Ελλάδα (ΑΦΜ: 046668668 , Δ.Ο.Υ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τηλ. 2294115684, . email: ceramics@menero.grκαλούμενη από εδώ και στο εξής για λόγους συντομίας η «Επιχείρηση».

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος menero.gr.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο menero.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησής μας για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «επισκέπτης».

Η κατωτέρω αναφερόμενη πολιτική σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα διέπουν την διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελεί και αυτομάτως αντικείμενο της παρούσας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει σκοπό την ενημέρωσή του επισκέπτη για την πολιτική της Επιχείρησής μας αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία ο ίδιος μας χορηγεί, ώστε να γνωρίζει το σκοπό επεξεργασίας τους, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

H παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα κείμενα των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Cookies, και της Πολιτικής Πληρωμής, Αποστολής και Επιστροφών του διαδικτυακού τόπου menero.gr της Επιχείρησης. Η Επιχείρησή μας, η οποία έχει την ιδιότητά του Υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων, μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και τις Πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένου της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο επισκέπτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της επιχείρησής μας και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γίνεται δεκτό από τον επισκέπτη ότι αποδέχεται όλες τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως κάθε φορά θα ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις, πρέπει να σταματήσει την χρήση του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι το απόρρητο του επισκέπτη και η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών του δεδομένων είναι πολύ σημαντικά και για τον λόγο αυτό συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή, υπεύθυνα και υιοθετούμε ειδικά μέτρα για να τα διαφυλάξουμε με ασφάλεια. Παρακάτω παρατίθεται η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να έχει ο επισκέπτης σαφή εικόνα και πληροφόρηση για το πώς η Επιχείρησή μας συλλέγει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την απλή περιήγησή του επισκέπτη στο διαδικτυακό μας τόπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε θα σας ζητηθεί από την Επιχείρηση κανένα προσωπικό στοιχείο. Ωστόσο, η Επιχείρηση, ενώ ο επισκέπτης περιηγείται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η διαδικτυακή μας σελίδα, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές συνήθειες του επισκέπτη, τα οποία περιγράφονται Πολιτική Cookies και σας συνιστούμε να διαβάσετε.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την επίσκεψη του επισκέπτη στο Δικτυακό Τόπο και Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι οι ακόλουθες:

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και τους Όρους Χρήσης και τους όρους σχετικά με την πολιτική πώλησης κρίνονται αναγκαία ώστε να ολοκληρώσουμε, να εκτελέσουμε και να αποστείλουμε την παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι τo Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν στοιχεία της Επιχείρησης σας όπως η Επωνυμία της Επιχείρησης, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας της καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

β) συλλέγουμε την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters), με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τυχόν προσφορές κ.λπ. Τα ανωτέρω στοιχεία που θα γνωστοποιήσετε στην Επιχείρησή μας καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει και στη βάση δεδομένων μας για δέκα (10) έτη άλλως μέχρι να ζητήσετε ρητά την διαγραφή από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.

γ) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το Email, το Τηλέφωνο και τον Κωδικό της Παραγγελίας σας, που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, με σκοπό την παροχή βοήθειας σχετικά με τις τρέχουσες παραγγελίες σας καθώς και την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

δ) συλλέγουμε την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (e-mail) και τον Προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης (Password), κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στον διαδικτυακό μας τόπο και το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ε) σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) (π.χ. περιπτώσεις που δηλώνετε διαφορετική διεύθυνση αποστολής ή τιμολόγησης ή αγοράς δώρων για κάποιο Τρίτο Πρόσωπο), η επιχείρησή μας θα προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησής μας καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης, ο επισκέπτης έχει την επιλογή εκτός της αντικαταβολής και της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, να καταβάλει το αντίτιμο είτε με χρέωση κάρτας Visa / Mastercard είτε μέσω της υπηρεσίας PayPal ή Viva Wallet. Τα στοιχεία της κάρτας εισάγονται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας Πειραιώς και για την χρήση της υπηρεσίας PayPal, ο επισκέπτης μεταφέρεται στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας και η επιχείρησή μας δεν διατηρεί στις βάσει δεδομένων κανένα στοιχείο της κάρτας του χρήστη/επισκέπτη (αριθμός της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ).

Η μεταφορά των Προσωπικών δεδομένων μεταξύ του διαδικτυακού τόπου menero.gr και του browser σας γίνεται με κρυπτογράφηση SSL 256-bit και παραδίδονται μέσω HTTPS. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του menero.gr προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για την ολοκλήρωση και εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς των προϊόντων που προσφέρει η επιχείρησή μας μέσω του διαδικτυακού τόπου menero.gr. Για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας, θα σας ζητηθούν τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα που θα διασφαλίζουν τις ενέργειες εκτέλεσης της σύμβασης, όπως πληρωμή, έλεγχος κατά απάτης για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χρέωση, αποστολή του προϊόντος,

– για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων της επιχείρησης, για εμπορική επικοινωνία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, τις νέες αφίξεις, τα αποκλειστικά προϊόντα, και τις προσφορές,

– για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών,

– για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

– για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό τόπο της επιχείρησής μας βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θεωρείται νόμιμη καθώς αποσκοπεί στην εκτέλεση συμβολαίου μεταξύ μας ή στην παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που εσείς ζητήσατε.

Η επιχείρηση δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών.

Η επιχείρηση δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της επιχείρησης. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Επιχείρησης ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Επιχείρηση που φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση, η Επιχείρηση δύναται να διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί της, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

– στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται, όπως αναφέρονται στους όρους σχετικά με τους Τρόπους Αποστολής, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας,

– σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής εκ μέρους τους,

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Επιχείρησης υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της Επιχείρησης όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της,

– σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και σε λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης για την συμμόρφωση στις φορολογικές της υποχρεώσεις.

– Για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Επιχείρησης, όπως εάν απαιτηθεί από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Όλοι οι συνεργάτες, αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από την Επιχείρηση για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και όλοι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους.

Στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς εδρεύουν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις που ορίζει ο Νόμος.

Η Επιχείρηση δε θα διαθέσει προς πώληση ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από τον νόμο. Συγκεκριμένα, τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στο διαδικτυακό μας τόπο, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και την Πολιτική Πωλήσεων δηλώνετε ότι είστε άνω των 16 ετών και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Κατά την εγγραφή σας για την λήψη των ενημερωτικών δελτίων ή/και ως μέλος του διαδικτυακού μας τόπου, ή κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, συναινείτε ότι η Επιχείρησή μας θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ μας συναλλαγή.

Με την εγγραφή σας στο πεδίο για την λήψη Ενημερωτικών Δελτίων (newsletter) από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συναινείτε ότι η επιχείρησή μας θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικές ενέργειες, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με την Επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποστείλετε σχετικό email στο ceramics@menero.gr ή να κάνετε Διαγραφή από αυτά ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνετε από εμάς.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που δεν μας τα γνωστοποιήσετε, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας από την Επιχείρηση μας χωρίς δική μας ευθύνη.

Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας στο menero.gr η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό η Επιχείρηση να δύναται να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να μπορεί να είναι σύμφωνη με τις φορολογικές διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπόκειται.

Ενημέρωση για τα Δικαιώματα των Επισκεπτών και για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Η επιχείρηση ενημερώνει τους επισκέπτες, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τα οποία είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του επισκέπτη, θα του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την επιχείρηση, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων, τον εκτελούντα την επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να διορθώσουν/επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, γνωστοποιώντας το αίτημά τους στα επίσημα μέσα επικοινωνίας της επιχείρησης που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.
  • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η επιχείρηση παρέχει περαιτέρω στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που παρασχέθηκαν για την σύνδεση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή/και να αιτηθούν τη διαγραφή εκείνων των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα με τεχνικές μεθόδους, υπό την επιφύλαξη υποχρέωσης διακράτησης των εν λόγω δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει υποχρέωσης συμμόρφωσής της επιχείρησης προς νόμιμες υποχρεώσεις και διατυπώσεις στις οποίες τυχόν υπόκειται.
  • Δικαίωμα φορητότητας. Ο επισκέπτης μπορεί να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την επιχείρηση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα περιορισμού και προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: Ο επισκέπτης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα για το μέλλον, εάν ο επισκέπτης θεωρεί ότι τα δεδομένα του είναι ανακριβή ή ότι υπόκεινται σε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή εάν παρά την λήξη του λόγου που επιτρέπει την επεξεργασία, ο επισκέπτης εναντιώνεται στη διαγραφή τους, για την υποστήριξη εννόμου αξίωσής του. Μπορεί επίσης να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον, εάν η επεξεργασία γίνεται στη βάση μίας εκ των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά σας θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Επιχείρηση είτε με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση ceramics@menero.gr ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στο 2294115684 καθημερινά στο ωράριο εργασίας της επιχείρησης (εκτός αργιών).

Η επιχείρησή μας εφόσον λάβει αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, απαντά δωρεάν το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Ο επισκέπτης μπορεί για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω και εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του να απευθυνθεί για πληροφορίες και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr